Wiele firm z różnych dziedzin wykorzystuje ankiety telefoniczne do przeprowadzania ankiet. Jest to bardzo popularna ankietowa metoda zbierania danych. Ta metoda jest doskonała dla firm, które chcą lepiej pozycjonować się na rynku. Jakie są wady i zalety ankiety telefonicznej? Po co są kroki przeprowadzić ankietę telefoniczną ? Powiemy Ci wszystko.

Co to jest ankieta telefoniczna?

Ankieta telefoniczna lub badanie telefoniczne jest badaniem telefonicznym realizowanym przez firmę działającą w określonej branży na wybranej wcześniej próbie reprezentatywnej dla populacji. Ankieta telefoniczna może zostać przeprowadzona np. przed wprowadzeniem produktu na rynek w trakcie badania rynku lub po wprowadzeniu produktu do obrotu w celu zbadania opinii konsumentów i zebrania ich opinii. Cele ankiety telefonicznej są liczne:

  • przeprowadzać badania rynku;
  • przestudiuj cenę produktu;
  • wprowadzać ulepszenia do produktu lub usługi;
  • wybrać środki komunikacji w ramach strategii handlowej;
  • pozycjonować się na rynku;
  • zwiększyć swoje obroty.

Jakie są kroki, aby przeprowadzić ankietę?

Une dobra ankieta telefoniczna to badanie, które przed uruchomieniem przechodzi przez kilka etapów. Jeśli jakakolwiek firma chce przeprowadzić ankietę w celu zebrania informacji, zostanie wezwana do przestrzegania następujących czterech kroków:

  • wyznaczone cele;
  • przygotuj pytania;
  • określić próbkę;
  • analizować wyniki ankiety.

Co chcemy wiedzieć poprzez ankietę telefoniczną? To pierwsze pytanie, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem dochodzenia. W tym miejscu należy określić cele ankiety telefonicznej. Chcesz zebrać odpowiedzi na temat produktu, usługi, kampanii reklamowej, aktualnego tematu lub wydarzenia do poprowadzenia? Jeśli na przykład przeprowadzasz ankietę telefoniczną do badać opinie klientów na produkcie, ankieta nie będzie taka sama, jakbyś próbował poznać poziom zadowolenia klientów lub ocenić wizerunek swojej marki.

Ankieta telefoniczna: przygotowujemy pytania i cel

przed zrobieniem swoją ankietę telefoniczną, przygotuj pytania. Odpowiednie i ukierunkowane pytania to dwa kryteria tworzenia ankiety dotyczącej jakości.

Nie zadręczaj się bezsensownymi pytaniami. Szanując twoje cele, twoje pytania muszą być jasne. Do Ciebie należy wybór rodzaju pytań: otwarte, zamknięte lub jakościowe.

Nie zapomnij również określić swojej próbki. Aby ankieta była wiarygodna, wybrane osoby powinny być reprezentatywne dla populacji. Ostatnim krokiem jest analiza wyników. Odbywa się to za pomocą oprogramowania analitycznego, które umożliwia liczenie, porównywanie i analizowanie wyników.

Jakie są wady i zalety ankiet telefonicznych?

W połączonym świecie, w którym żyjemy, przeprowadzić ankietę telefoniczną wydaje się przestarzałą tradycyjną metodą. Jednak tak nie jest! Ta metoda ma kilka zalet. Pierwszą zaletą ankiety telefonicznej jest faworyzowanie kontaktu międzyludzkiego, co jest bardzo ważne.
W rzeczywistości kontakt telefoniczny umożliwia zebranie precyzyjnych odpowiedzi, dzięki bezpośredniemu wywiadowi, który sprzyja zebraniu pogłębionych informacji. Drugą zaletą jest zbieranie wiarygodnych odpowiedzi. Pytający może szukać głębszych odpowiedzi, a rozmówca wyjaśnia jego odpowiedzi.
Jakość odpowiedzi zależy również od poziomu wyszkolenia ankieter telefoniczny i jego umiejętność prowadzenia odpowiedniej dyskusji. Ankieta telefoniczna pozwala również na zachowanie anonimowości ankietowanych, co przemawia na korzyść ankiety. Ostatnią zaletą jest dostępność telefonu. W rzeczywistości 95% francuskiej populacji posiada telefon komórkowy. Wybór tej metody jest zatem istotny. Ankieta telefoniczna nie wymaga żadnego przygotowania logistycznego, jak np. ankieta bezpośrednia. Jest to niedroga metoda dla firmy.

Wady ankiety telefonicznej

Ankieta telefoniczna nie jest jednak czymś łatwym do osiągnięcia. Widziałeś złożoność kroków wymaganych do jego przygotowania. Śledczy musi być również dobrze wyszkolony, aby móc sobie poradzić i zebrać właściwe informacje. Przygotowanie ankiety telefonicznej zajmuje dużo czasu. Ponadto czas śledztwa jest bardzo ograniczony, ponieważ odbywa się przez telefon i nie ma możliwości zbyt długiego zmobilizowania celu.