Celem tego kursu jest zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, a dokładniej dobra znajomość zagrożeń i mechanizmów ochrony, zrozumienie, w jaki sposób te mechanizmy wpisują się w architekturę sieci oraz „nabycie know-how w zakresie wykorzystania zwykłe narzędzia do filtrowania i VPN pod Linuksem.

Oryginalność tego MOOC leży w obszarze tematycznym ograniczonym do:
bezpieczeństwo sieci, wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie nauczania na odległość i wynikająca z tego oferta oferowanych TP (środowisko Docker pod GNU/Linuksem na maszynie wirtualnej).

Po przeszkoleniu w ramach tego kursu MOOC zdobędziesz wiedzę na temat różnych topologii sieci FTTH, poznasz koncepcje inżynierskie, poznasz technologię światłowodową i kablową oraz używane akcesoria. Dowiesz się, jak wdrażane są sieci FTTH oraz jakie testy i pomiary są przeprowadzane podczas instalacji tych sieci.