Kurs składa się z 7 modułów. Pierwszy moduł zawiera kontekst i definiuje pojęcie i znaczenie zielonej chemii w podejściu środowiskowym i ekonomicznym. Moduł ten wprowadza również pojęcie biomasy i ilustruje różne kategorie biomasy (rośliny, glony, odpady itp.). Drugi moduł dotyczy budowy chemicznej, właściwości fizykochemicznych oraz reaktywności głównych rodzin cząsteczek zawartych w biomasie. Trzeci moduł koncentruje się na sposobach kondycjonowania i wstępnej obróbki biomasy, podczas gdy moduł 4 proponuje skupienie się na chemicznych, biologicznych i/lub termochemicznych podejściach do przetwarzania biomasy w nowe produkty, półprodukty, energię i paliwa. Moduł 5 przedstawia różne ekonomiczne i komercyjne przypadki odzyskiwania biomasy i zielonej chemii, takie jak produkcja bioetanolu lub projektowanie nowych biotworzyw. Moduł 6 dotyczy innowacyjnych, nowszych badań, takich jak produkcja nowych rozpuszczalników, wytwarzanie wodoru czy odzyskiwanie dwutlenku węgla. Wreszcie, moduł 7 kończy się wizją przyszłości tej zielonej chemii związanej z zasobami odnawialnymi.

Oferowane działania obejmują:
- Filmy prezentujące koncepcje teoretyczne w żywy i przystępny sposób
- „Praktyczne” sfilmowane sekwencje i wywiady z ekspertami wprowadzającymi lub ilustrującymi te pojęcia
- Liczne ćwiczenia o rosnącym stopniu trudności i skali oraz informacje zwrotne
- Forum dyskusyjne

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Wskazówki dla asystentów administracyjnych