Niewdrożenie BDES: ryzyko dla firmy

Fakt, że firma nie utworzyła BDES, naraża ją na postępowanie karne za przestępstwo utrudniania pracy (do wysokości 7500 euro grzywny).

Czynność tę mogą zainicjować przedstawiciele pracowników firmy (zwracają się bezpośrednio do sądu karnego o stwierdzenie przeszkody w ich prawidłowym funkcjonowaniu) lub po przekazaniu meldunku z inspekcji pracy.
Przedstawiciele personelu mogą również zwrócić się do sędziego ds. Nagłych orzeczeń o zarządzenie zgodności.

Ale to nie wszystko ! Sąd kasacyjny zwrócił już uwagę na inne ważne konsekwencje:

Brak BDES może również naruszyć Twoje obowiązki związane z indeksem równości zawodowej, ponieważ wyniki i metoda obliczania muszą zostać przekazane wybranym urzędnikom za pośrednictwem BDES.

I nie myśl, że jesteś bezpieczny, jeśli założyłeś BDES: aby uniknąć sankcji, potrzebujesz kompletnego i aktualnego BDES ...

Brak utworzenia BDES: przyczyna zwolnienia kierownika HR

W przedmiotowej sprawie pracownik odpowiedzialny za zasoby ludzkie

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Tworzenie innowacyjnych firm: od pomysłu do start-upu