Jeden z moich pracowników na zwolnieniu lekarskim nie wysłał mi swojego nowego zwolnienia lekarskiego i nie wrócił na swoje stanowisko po zwolnieniu lekarskim. Zarzuca mi, że nie zorganizowałem wizyty kontrolnej w medycynie pracy. Czy mogę uznać tę nieobecność za rezygnację z pracy i zwolnić pracownika?

Niedawno sąd kasacyjny musiał orzekać w podobnej sprawie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność: miejsce wizyty powrotnej

Dla pracownika ustalono zwolnienie chorobowe na okres jednego miesiąca. Pod koniec tego przestoju, gdy pracownik nie powrócił na swoje stanowisko pracy i nie wysłał żadnego przedłużenia, jego pracodawca wysłał mu pismo z prośbą o usprawiedliwienie jego nieobecności lub o wznowienie pracy.

W przypadku braku odpowiedzi pracodawca zwolnił zainteresowanego za poważne uchybienie wynikające z jego nieusprawiedliwionej nieobecności, które zdaniem pracodawcy charakteryzowało rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Pracownik zatrzymał sąd pracy, kwestionując jego zwolnienie. Według niego, nie będąc adresatem wezwania na ponowne badanie ze służbami medycyny pracy, jego umowa pozostała zawieszona, więc nie miał