Tytuł zawodowy to certyfikat zawodowy, który umożliwia zdobycie określonych umiejętności zawodowych oraz promuje dostęp do zatrudnienia lub rozwój zawodowy jego posiadacza. Zaświadcza, że ​​jego posiadacz opanował umiejętności, predyspozycje i wiedzę pozwalającą na wykonywanie handlu.

W 2017 r. 7 na 10 poszukujących pracy miało dostęp do pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Tytuły zawodowe są zarejestrowane w National Directory of Professional Certifications (RNCP) zarządzanym przez France Competences. Tytuły zawodowe składają się z bloków umiejętności zwanych certyfikatami umiejętności zawodowych (CCP).

 • Tytuł zawodowy obejmuje wszystkie sektory (budownictwo, usługi osobiste, transport, gastronomię, handel, przemysł itp.) i różne poziomy kwalifikacji:
 • poziom 3 (dawny poziom V), odpowiadający poziomowi WPR,
 • poziom 4 (dawny poziom IV), odpowiadający poziomowi BAC,
 • poziom 5 (dawny poziom III), odpowiadający poziomowi BTS lub DUT,
 • poziom 6 (dawny poziom II), odpowiadający poziomowi BAC+3 lub 4.

Sesje egzaminacyjne organizowane są przez zatwierdzone ośrodki na czas określony przez właściwą regionalną dyrekcję ds. gospodarki, zatrudnienia, pracy i solidarności (DREETS-DDETS). Ośrodki te zobowiązują się do przestrzegania przepisów określonych dla każdego egzaminu.

Organizacje szkoleniowe, które chcą oferować dostęp do tytułu zawodowego poprzez szkolenie, muszą wybrać między dwoma rozwiązaniami dla swoich uczestników:

 • stać się również centrum egzaminacyjnym, co pozwala na elastyczność w organizacji kursu od szkolenia po egzamin, zgodnie ze standardami i przepisami;
 • zawrzeć umowę z zatwierdzonym ośrodkiem na organizację egzaminu. W takim przypadku zobowiązują się zapewnić kandydatom szkolenie zgodne z celami wyznaczonymi przez standardy oraz informować kandydatów o miejscu i terminie egzaminu.
ZOBACZ  Zautomatyzuj swoje konto na Instagramie w 30 minut, aby sprzedawać!

Kogo to dotyczy?

Tytuły zawodowe skierowane są do każdego, kto chce zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Tytuły zawodowe odnoszą się bardziej konkretnie do:

 • osoby, które opuściły system szkolny i chcą zdobyć kwalifikacje w określonym sektorze, w szczególności w ramach umowy o profesjonalizację lub przyuczenie do zawodu;
 • doświadczone osoby pragnące potwierdzić nabyte umiejętności z myślą o awansie społecznym poprzez uzyskanie uznanych kwalifikacji;
 • osoby, które chcą się przekwalifikować, niezależnie od tego, czy szukają pracy, czy też znajdują się w takiej sytuacji;
 • młodzi ludzie, w ramach kursu wstępnego, posiadający już dyplom V stopnia, pragnący specjalizować się…

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie