Zaszczepienie się w pracy będzie możliwe pod pewnymi warunkami. Od czwartku 25 lutego osoby w wieku od 50 do 64 lat z chorobami współistniejącymi będą mogły otrzymać szczepionkę AstraZeneca podaną przez lekarza prowadzącego, ale także przez lekarza medycyny pracy. Generalna Dyrekcja Pracy opublikowała 16 lutego protokół szczepień.

Kto może zostać zaszczepiony?

Początkowo szczepienia będą mogli otrzymać tylko pracownicy w wieku od 50 do 64 lat z chorobami współistniejącymi (choroby układu krążenia, niestabilna cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, przewlekłe choroby układu oddechowego itp.).

Szczepienia oparte na wolontariacie

Szczepienia będą oparte na wolontariacie lekarzy medycyny pracy i pracowników. Musi być oferowany pracownikom, „Kto musi dokonać wyraźnego wyboru szczepienia przez lekarza medycyny pracy, o ile osoby te mogą również zdecydować się na szczepienie przez lekarza prowadzącego”, określa protokół.