Podczas stanu zagrożenia zdrowia wiosną ubiegłego roku dzienne świadczenia socjalne były wypłacane bez okresu oczekiwania. Ale od 10 lipca zawieszenie okresu oczekiwania się skończyło. Ubezpieczeni ponownie musieli czekać trzy dni w sektorze prywatnym i jeden dzień w służbie cywilnej, zanim mogli skorzystać z codziennych świadczeń chorobowych. Tylko osoby zidentyfikowane jako „przypadki kontaktowe” objęte środkiem izolacyjnym nadal korzystały ze zniesienia okresu oczekiwania do 10 października.

Brak okresu oczekiwania

Do 31 grudnia ubezpieczający, którzy nie są w stanie kontynuować pracy, w tym zdalnej, mogą korzystać z diet dziennych od pierwszego dnia zwolnienia chorobowego, pod warunkiem że znajdują się w jednej z sytuacji następujący:

osoba narażona na ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci zakażenia Covid-19; osoba zidentyfikowana jako „osoba kontaktowa” przez ubezpieczenie zdrowotne; rodzic dzieci poniżej 16 roku życia lub osoby niepełnosprawnej, która jest objęta środkiem izolacji, eksmisji lub alimentów w domu po zamknięciu placówki Dom

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Bezpieczeństwo sieci komputerowej