W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników regularnie konsultuje się z komitetem społeczno-gospodarczym (CSE), który jako taki jest proszony o sformułowanie opinii na temat strategicznych kierunków firmy, jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jej polityki społecznej, jak również warunki pracy i zatrudnienia.
CSE jest również konsultowany od czasu do czasu w określonych sytuacjach, w szczególności w przypadku restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia, zwolnień grupowych z przyczyn ekonomicznych (w tym CSE w spółkach zatrudniających mniej niż 50 pracowników), zabezpieczenia, naprawy i likwidacji sądowej .
Członkowie CSE mają, w celu efektywnego wykorzystania swoich umiejętności, dostęp do ekonomicznej, społecznej i środowiskowej bazy danych.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników pdf CSE 11-49 pracowników | Jak to wdrożyć w mojej firmie od 11 do (…) Pobierz (578 KB) Firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników pdf CSE | Jak wdrożyć go w swoim biznesie? Pobierz (904.8 KB) Do jakich informacji CSE ma dostęp?

Wszystkie informacje, które pracodawca udostępnia CSE, które będą wykorzystywane w szczególności w kontekście:

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Działając lokalnie na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia ludności