W przypadku braku precyzji w układzie zbiorowym, czy konwencjonalna odprawa jest należna VRP?

Dwóch pracowników pełniących funkcje przedstawiciela handlowego zostało zwolnionych ze względów ekonomicznych w ramach planu ochrony pracy (PSE). Zwrócili się do sądu pracy, aby zakwestionować ważność ich zwolnienia i uzyskać wypłatę różnych kwot, w szczególności jako dodatkowej odprawy umownej.

Dochodzona dodatkowa konwencjonalna odprawa była taka, jak przewidziana w układzie zbiorowym na reklamę i tym podobne. Pomimo statusu handlowców pracownicy czuli, że korzystają z postanowień tego układu zbiorowego, obowiązującego w firmie, dla której pracowali.

Ale pierwsi sędziowie ocenili:

z jednej strony, że układ zbiorowy VRP jest wiążący dla umów o pracę zawieranych między pracodawcami a przedstawicielami handlowymi, z wyjątkiem korzystniejszych postanowień umownych mających zastosowanie wyraźnie do przedstawicieli handlowych; z drugiej strony, że układ zbiorowy dotyczący reklamy nie przewiduje jego stosowania do przedstawicieli posiadających status przedstawiciela handlowego.

W konsekwencji sędziowie uznali, że to układ zbiorowy VRP ma zastosowanie do stosunku pracy.

Dlatego zwolnili pracowników ...