Jak utworzyć tabelę przestawną z wieloma źródłami w programie Excel?

Od wersji Microsoft Excel 2013 jest to możliwe utwórz tabelę przestawną z wieloma kartami. Nadal konieczne jest utworzenie relacji między kartami.

Dzięki temu darmowy samouczek programu Excel, na wideo, dowiedz się jak utworzyć tabelę przestawną z wielu źródeł.
Dowiesz się również tworzyć segmenty zbliżanie się do filtra bardziej projektowego, a także tworzenie osi czasu.

Pozostaję dostępny w salon wzajemnej pomocy aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Dobry tutorial!

 

 

 

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Podstawy OneDrive (Office 365)