Nadgodziny: wspólny ciężar dowodu

Ciężar udowodnienia pracy w godzinach nadliczbowych nie spoczywa wyłącznie na pracowniku. Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy.

Tak więc w przypadku sporu o istnienie nadgodzin pracownik przedstawia na poparcie swojego wniosku wystarczająco dokładne informacje dotyczące niezapłaconych godzin, które rzekomo przepracował.

Elementy te muszą pozwolić pracodawcy zareagować, tworząc własne elementy.

Sędziowie procesowi kształtują swoje przekonanie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy.

Dogrywka: wystarczająco precyzyjne elementy

W wyroku z 27 stycznia 2021 roku Sąd Kasacyjny właśnie doprecyzował pojęcie „wystarczająco precyzyjnych elementów”, które produkuje pracownik.

W rozstrzygniętej sprawie pracownik zwrócił się w szczególności o zapłatę za nadgodziny. W tym celu przedstawił zestawienie godzin pracy, które wskazał jako przepracowane w rozważanym okresie. Licznik ten wymieniał dzień po dniu, godziny obsługi i koniec usługi, a także spotkania zawodowe z podaniem odwiedzanego sklepu, liczby godzin dziennych i sumy tygodniowej.

Pracodawca nie udzielił żadnych informacji w odpowiedzi na informacje przedstawione przez pracownika ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej