Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Zidentyfikuj działalność spółdzielni
  • Integracja początków spółdzielni rolniczych we Francji i na świecie
  • Zrozumieć specyfikę zarządzania spółdzielniami rolniczymi
  • Projektuj się w zawodach rolniczych i spółdzielczych

Opis Projektu

MOOC on Agricultural Cooperation oferuje wyjątkową 6-tygodniową podróż do serca współpracy rolniczej!

Dzięki filmom instruktażowym, świadectwom, ćwiczeniom i dwóm grom Serious będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania i głównych zasad spółdzielni rolniczej, historii ruchu spółdzielczego, zarządzania spółdzielnią itp.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →