Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • zidentyfikować uwarunkowania zdrowia, dźwignie działań publicznych w zakresie zdrowia, nierówności społeczne i terytorialne w zdrowiu i wreszcie główne problemy zdrowotne w dzisiejszych czasach,
  • kierować się podstawowymi zasadami w zakresie higieny, szczepień, zdrowia, żywności, a nawet aktywności sportowej,
  • poznać wpływ środowiska życia, środowiska fizycznego i społecznego na zdrowie każdego z nas

Opis

Wszyscy jesteśmy dotknięci problemami zdrowotnymi.

Na poziomie krajowym i lokalnym wdrażanych jest wiele polityk, które mają na celu rozwiązywanie problemów kwestie jednocześnie demograficzne, epidemiologiczne i społeczne i pozwolić wszystkim żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu.

Środki działania są bardzo zróżnicowane, szczególnie pod względem profilaktyka i promocja zdrowia.

Jakość powietrza, odżywianie, higiena, aktywność fizyczna, warunki pracy, relacje społeczne, dostęp do opieki na wysokim poziomie to czynniki, które przyczyniają się do dobrego ogólnego stanu zdrowia.

Te różne tematy zostaną omówione w trzech częściach. Postaramy się opisać polityki krajowe, ilustrując je przykładami na terytoriach.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →