Ten kurs MOOC został zaprojektowany w 2018 r. w ramach Platformy Etyki Badań NaukowychUniwersytet w Lyonie.

Od maja 2015 r. wszyscy doktoranci muszą zostać przeszkoleni w zakresie rzetelności naukowej i etyki badawczej. MOOC oferowany przez Uniwersytet w Lyonie, skoncentrowany na:etyka badawcza, adresowany jest przede wszystkim do doktorantów, ale dotyczy wszystkich badaczy i obywateli, którzy chcą zastanowić się nad przemianami i współczesnymi implikacjami badań oraz nowymi problemami etycznymi, jakie podnoszą.

Ten MOOC jest komplementarny do tego dotyczącego rzetelności naukowej Uniwersytetu w Bordeaux, oferowanego na FUN-MOOC od listopada 2018 r.

Nauka stanowi centralną wartość naszych demokratycznych społeczeństw, które promują pragnienie poznania świata i człowieka. Niemniej jednak nowe osiągnięcia technonaukowe i przyspieszenie innowacji bywają przerażające. Ponadto skala zmobilizowanych zasobów, reżim międzynarodowej konkurencji i konflikty interesów między dobrem prywatnym a wspólnym również powodują kryzys zaufania.

Jak możemy wypełniać nasze obowiązki jako obywatele i badacze na poziomie osobistym, zbiorowym i instytucjonalnym?