Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Prawo europejskie odgrywa coraz większą rolę w wewnętrznym prawie pracy (zwłaszcza poprzez dyrektywy europejskie i orzecznictwo dwóch europejskich sądów najwyższych). Ruchu nie można dłużej ignorować od początku obowiązywania traktatu lizbońskiego (1 grudnia 2009). Media coraz częściej powtarzają debaty mające swoje źródła w europejskim prawie socjalnym.

Znajomość europejskiego prawa pracy jest zatem ważną wartością dodaną dla szkoleń prawniczych oraz w praktyce w firmach.

Ten kurs MOOC umożliwia zdobycie bazy wiedzy z zakresu europejskiego prawa pracy w celu:

  • w celu zapewnienia większej pewności prawnej dla decyzji firm
  • egzekwować prawa, gdy prawo francuskie nie jest zgodne

Kilku europejskich ekspertów rzuciło szczególne światło na niektóre tematy badane w ramach tego kursu MOOC, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy czy europejskie stosunki społeczne.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  ROK 2021 ZNACZĄCY PROFESJONALIZACJĘ ZŁOŚLIWYCH AKTORÓW