Archiwizacja certyfikatów CSPN umożliwia uwzględnienie szybkiej i ciągłej ewolucji technik zagrożeń i ataków.

Okres ważności certyfikatu CSPN jest teraz ustalony na 3 lata, a następnie jest automatycznie archiwizowany.
Takie działanie krajowego centrum certyfikacji pozwala na zapewnienie spójności z zapisami ustawy o cyberbezpieczeństwie, w perspektywie, że ta metodologia oceny odpowiada w nadchodzących latach nowemu systemowi europejskiemu.

Takie podejście jest również częścią zbliżającej się ratyfikacji francusko-niemieckiej umowy o uznawaniu certyfikatów CSPN i ich niemieckich odpowiedników BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification); gdzie certyfikaty BSZ mają okres ważności 2 lata.