Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • pokazują centralne miejsce gleb i ich rolnicze lub leśne wykorzystanie w klimacie.
  • wspieranie i rozwijanie form rolnictwa, które mogą sprostać wyzwaniom zmian klimatycznych i bezpieczeństwa żywnościowego (z operacyjnego punktu widzenia).

Opis

Rola rolnictwa i leśnictwa w zmianach klimatu jest wielorakie. Dotyczą one kilku aktorów i mogą być traktowane w kilku skalach i przez różne dyscypliny naukowe.

MOOC „Gleba i klimat” pragnie wyjaśnić tę złożoność, aw szczególności rolę, jaką odgrywają gleby. Jeśli słyszymy coraz więcej „Sekwestracja węgla w glebie jest sposobem na złagodzenie i przystosowanie się do zmian klimatu”, konieczne jest zrozumienie:

  • dlaczego i w jakim stopniu to stwierdzenie jest prawdziwe?
  • jak magazynowanie węgla w glebie łagodzi zmiany klimatyczne oraz wpływa na funkcjonowanie gleby i ekosystemu
  • jakie są zaangażowane procesy i jak możemy na nich grać
  • jakie są zagrożenia, przeszkody i dźwignie działania na rzecz opracowania strategii mającej na celu…

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Płatne urlopy: czas je spłacić!