Czy w czasie, gdy instytucje europejskie dążą do nowej równowagi geopolitycznej, kiedy mianowanie prezesów głównych instytucji europejskich od kilku tygodni zajmuje centralne miejsce, zastanawiamy się, co tak naprawdę wiemy o tych instytucjach?

W naszym życiu zawodowym, podobnie jak w życiu osobistym, coraz częściej spotykamy się z tak zwanymi „europejskimi” zasadami.

Jak definiuje się i przyjmuje te zasady? Jak działają instytucje europejskie, które o tym decydują?

Ten MOOC ma na celu wyjaśnienie, czym są instytucje europejskie, jak się urodziły, jak działają, jakie mają wzajemne relacje i z każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej, mechanizmy podejmowania decyzji. Ale także sposób, w jaki każdy obywatel i podmiot może wpływać, bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli (posłów do PE, rząd, podmioty społeczne), na treść decyzji europejskich, a także na możliwe środki zaradcze.

Jak zobaczymy, instytucje europejskie nie są tak odległe, biurokratyczne czy nieprzejrzyste, jak często przedstawiany obraz. Pracują na swoim poziomie dla interesów wykraczających poza ramy krajowe.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Czy mam prawo używać geolokalizacji do kontroli czasu pracy pracowników?