Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Ważne jest, aby umieć dobrze pisać w pracy i unikać błędów i złego sformułowania. Aby to zrobić, najlepszym rozwiązaniem jest ponowne przeczytanie tekstu po zakończeniu pisania. Chociaż jest to najczęściej zaniedbywany krok, odgrywa on istotną rolę w jakości ostatecznego tekstu. Oto kilka wskazówek, jak dobrze czytać.

Korekta tekstu

Na początku jest to kwestia ponownego przeczytania w sposób globalny. Będzie to okazja, aby włożyć tekst do głowy w całości i sprawdzić, czy różne idee, jak również ich organizacja, są trafne. Nazywa się to zwykle czytaniem w tle i pomaga upewnić się, że tekst ma sens.

Korekta zdań

Po przeczytaniu całego tekstu będziesz musiał przejść do czytania zdań. Ten krok ma na celu wyjaśnienie różnych zdań, jednocześnie poprawiając używane wyrażenia.

Dlatego zwróć uwagę na strukturę swoich zdań i spróbujesz ograniczyć zdania, które są zbyt długie. Idealnie byłoby, gdyby zdania zawierały co najwyżej od 15 do 20 słów. Kiedy faza jest dłuższa niż 30 słów, czytanie i zrozumienie staje się trudne.

Więc kiedy podczas korekty napotkasz długie zdania, masz dwie możliwości. Pierwszym jest podzielenie zdania na dwie części. Drugim jest użycie łączników logicznych zwanych również „słowami narzędziowymi” w celu uzyskania spójności między zdaniami.

ZOBACZ  Uprzejma formuła do wykorzystania z profesorem lub nauczycielem

Ponadto wskazane jest unikanie zdań biernych i faworyzowanie głosu czynnego.

Sprawdź użycie słowa

Musisz także upewnić się, że użyłeś właściwych słów we właściwych miejscach. W tym przypadku konieczne jest użycie słownictwa specyficznego dla danej dziedziny zawodowej. W tym sensie powinieneś używać słów związanych z twoją dziedziną działalności. Należy jednak skupić się na słowach znanych, krótkich i dosadnych.

Wiedz, że proste, łatwe do zrozumienia słowa sprawiają, że przekaz jest bardziej precyzyjny. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że czytelnicy z łatwością zrozumieją Twój tekst. Z drugiej strony, jeśli użyjesz długich lub rzadkich słów, znacząco wpłynie to na czytelność.

Pamiętaj też, aby na początku zdania umieścić najważniejsze słowa. Badania wykazały, że czytelnicy lepiej zapamiętują słowa na początku zdań.

Sprawdzone pod kątem standardów i konwencji

Należy dołożyć wszelkich starań, aby poprawić zgodność gramatyczną, błędy ortograficzne, akcenty i znaki interpunkcyjne. Rzeczywiście, cytowane już badania wykazały, że pisownia jest dyskryminująca. Innymi słowy, ryzykujesz błędną oceną lub złym postrzeganiem przez swoich czytelników, jeśli Twój tekst będzie zawierał błędy.

Inną opcją jest użycie oprogramowania naprawczego w celu usunięcia niektórych błędów. Należy ich jednak używać z dużą ostrożnością, ponieważ mogą mieć ograniczenia w zakresie składni lub gramatyki. Dlatego nie należy im całkowicie ufać.

Na koniec przeczytaj na głos swój tekst, aby zauważyć wszelkie źle brzmiące zdania, powtórzenia i problemy ze składnią.

ZOBACZ  Wzbogać swoje profesjonalne e-maile za pomocą dobrze dostosowanych uprzejmych formuł