20 marca 2021 r. Będziemy obchodzić, jak co roku od 1988 r Międzynarodowy Dzień Frankofonii. Ta uroczystość gromadzi 70 państw wokół wspólnego punktu: języka francuskiego. Jako, że jesteśmy dobrymi entuzjastami języka, mamy dla nas okazję, aby przedstawić wam mały spis używania języka francuskiego na całym świecie. Jakie miejsce zajmuje frankofonia w 2021 roku?

Frankofonia, co to właściwie jest?

Według słownika Larousse, termin frankofonia, często przedstawiany przez językoznawców i polityków, oznacza „ wszystkie kraje, które mają wspólne używanie, w całości lub w części, języka francuskiego. "

Jeśli język francuski stał się w 1539 r. Oficjalnym językiem administracyjnym Francji, nie pozostał jednak ograniczony do granic geologicznych. Kulturowy punkt zaczepienia francuskiej ekspansji kolonialnej, język Moliera i Bougainville przekroczył oceany, by rozwijać się tam w sposób polimorficzny. Czy to w swoich formach dosłownych, ustnych, idiomatycznych czy dialektycznych (poprzez patois i dialekty), frankofonia jest konstelacją językową, której warianty są tak samo uprawnione. ZA…