Jeden ze związków w mojej firmie prosi mnie o utworzenie pokoju przeznaczonego do karmienia piersią. Jakie mam obowiązki w tej sprawie? Czy związek może mnie zmusić do takiej instalacji?

Karmienie piersią: przepisy Kodeksu pracy

Należy pamiętać, że przez rok od dnia urodzenia pracownik karmiący dziecko piersią ma na ten cel godzinę dziennie w godzinach pracy (Kodeks Pracy, art. L. 1225-30) . Ma nawet możliwość karmienia piersią swojego dziecka w zakładzie. Czas, który pracownik ma na karmienie piersią, podzielony jest na dwa trzydziestominutowe okresy, jeden w pracy rano, drugi w godzinach popołudniowych.

Okres wstrzymania pracy z powodu karmienia piersią jest ustalany w porozumieniu między pracownicą a pracodawcą. W przypadku braku umowy termin ten liczony jest w połowie każdego pół dnia pracy.

Ponadto należy pamiętać, że każdemu pracodawcy zatrudniającemu więcej niż 100 pracowników można nakazać zainstalowanie w swoim zakładzie lub w pobliżu pomieszczeń przeznaczonych do karmienia piersią (Kodeks Pracy, art. L. 1225-32) …