Jakie jest dziś miejsce kobiet na wsi? Jak zorganizowani są aktorzy pod kątem równości płci? Jak kobiety mogą budować swoją sprawczość i umiejętności?

Ten Mooc oferowany w 4 językach (francuski, angielski, hiszpański, grecki) pozwala odkryć różne formy inwestowania przez kobiety w wspólne budowanie i innowacje. Kontekstualizuje praktyki stosowane w pracy przy tworzeniu działań, kolektywach i wdrażaniu know-how, które są udostępniane w ramach uczenia się przez całe życie.

Opierając się na elementach nauk humanistycznych i społecznych, ten Mooc zapewnia wiedzę, metody i narzędzia: do promowania rozwoju inicjatyw, kierowania dynamiką uczestnictwa i tworzenia innowacji społecznych. Ilustrują to konkretne przykłady zrealizowane wspólnie przez członków europejskiego projektu NetRaw.