Umowy koncesyjne, które były preferowanym we Francji narzędziem do rozwijania głównych infrastruktur, są nadal preferowanymi umowami stosowanymi przez państwo lub władze lokalne do modernizacji lub budowy nowych obiektów użyteczności publicznej. Reżim prawny mający zastosowanie do tych umów znacznie się rozwinął, w szczególności pod wpływem Wspólnoty, w celu przejścia od umowy intuitu personae do kategorii zamówień publicznych.

Ten MOOC zatytułowany „Koncesje” ma na celu przedstawienie w sposób dydaktyczny głównych zasad mających zastosowanie do tych umów.

Kurs ten uwzględnia reformę z grudnia 2018 r., która wprowadza do prawa francuskiego „Kodeks Porządku Publicznego”. .

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →