Nowa służba państwowa: regionalne dyrekcje gospodarki zatrudnienia, pracy i solidarności (DREETS)

1 kwietnia 2021 r. powstanie nowa zdecentralizowana służba państwowa. Są to regionalne dyrekcje gospodarki zatrudnienia, pracy i solidarności (DREETS).

DREETS grupują misje, które są obecnie realizowane przez:
regionalne dyrekcje ds. biznesu, konkurencji, konsumpcji, pracy i zatrudnienia (DIRECCTE);
zdecentralizowane służby odpowiedzialne za spójność społeczną.

Są zorganizowani w słupy. W szczególnoœci obejmuj¹ one wydzia³ „polityki pracy”, odpowiedzialny za dzia³ania kontrolne polityki pracy i prawa pracy.

DREETS podlegają prefektowi regionalnemu. Natomiast w przypadku zadań związanych z inspekcją pracy podlegają one Generalnej Dyrekcji Pracy.

DREETS mobilizują wszystkie środki przydzielone systemowi inspekcji pracy zgodnie z postanowieniami konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zarówno na poziomie regionalnym, jak i departamentalnym.

Zatem w zakresie prawa pracy DREETS są odpowiedzialne za:

działania kontrolne w zakresie polityki pracy i prawa pracy; Polityka…