Zglobalizowany krajobraz informacyjny zmienia się, narzędzia przetwarzania informacji specjalizują się i organizują masę informacji w zróżnicowany sposób. Środowisko informacyjne składa się z nowych form pośrednictwa, procesu globalizacji, personalizacji i wymiany informacji, który ewoluuje w zależności od dziedzin informacji.

Wspólna refleksja nad aktualnym środowiskiem informacyjnym w agrobionaukach umożliwia zatem poprawę wiedzy konteksty do produkcji, redagowania i rozpowszechniania informacji. Bo odnalezienie się w środowisku informacyjnym oznacza umiejętność doboru najodpowiedniejszych systemów informatycznych, monitoringu i narzędzi badawczych w zależności od rodzaju informacji, do których jest kierowana.

Obecne wyzwania to deszyfrowanie informacji, ich przetwarzanie, organizacja, co umożliwia walidację jakości informacji niezbędnych do jego pracy. Opanowanie narzędzi, które udostępniają je na etapie monitorowania, badań, gromadzenia i selekcji, ułatwia następnie przyswajanie i rozpowszechnianie wybranych informacji.

 

Ten kurs MOOC ma na celu: wesprzeć Cię w zrozumieniu środowiska informacyjnego agrobiologii aby stać się bardziej efektywnym w swoich studiach, przygotowaniach do kursów i praktykach zawodowych.