ANSSI będzie współpracować z Ministerstwem Europy i Spraw Zagranicznych, aby wzmocnić koordynację Unii Europejskiej w przypadku poważnego kryzysu cybernetycznego.

Poważny cyberatak może mieć trwały wpływ na nasze społeczeństwa i nasze gospodarki w skali europejskiej: UE musi zatem być w stanie przygotować się do radzenia sobie z takim zdarzeniem. Europejska sieć organów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysami cybernetycznymi (CyCLONe) spotka się zatem pod koniec stycznia, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ENISA, aby omówić wyzwania związane z kryzysem na dużą skalę oraz sposoby rozwoju i usprawnić mechanizmy współpracy i wzajemnej pomocy w UE. Spotkanie to będzie również okazją do zbadania roli, jaką zaufane podmioty sektora prywatnego mogą odegrać, w tym dostawcy usług cyberbezpieczeństwa, we wspieraniu zdolności rządowych w przypadku poważnego cyberataku.
Spotkanie sieci CYCLONe będzie częścią sekwencji ćwiczeń, w które wezmą udział europejskie władze polityczne w Brukseli i które będą miały na celu przetestowanie artykulacji wewnętrznych i zewnętrznych aspektów zarządzania kryzysami cybernetycznymi w UE.

ANSSI będzie współpracować z Komisją Europejską

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Natychmiast zwiększ produktywność (w 2021 r.)