Jako studenci medycyny zetknęliśmy się z medytacją uważności jako sposobem rezonowania, chwilą ze sobą, oddechem, sposobem na zadbanie o siebie, by lepiej zadbać o innych. Dotknięte życiem, śmiercią, człowiekiem, nietrwałością, zwątpieniem, strachem, porażką… Dzisiaj kobiety, lekarze, przekazaliśmy to studentom poprzez nauczanie.

Ponieważ medycyna się zmienia, dzisiejsi studenci będą jutro lekarzami. Ponieważ pielęgnowanie poczucia troski o siebie, innych i świat jest niezbędne, wydział zadaje sobie pytanie.

W tym kursie MOOC odkryjesz ścieżkę od opieki do medytacji lub od medytacji do opieki, w oparciu o doświadczenia studentów medycyny.

Dlatego będziemy badać odcinek po odcinku

  • Jak zadbać o siebie, aby zadbać o innych w czasie, gdy zdrowie psychiczne opiekunów jest zagrożone, a system szpitalny wstrząśnięty?
  • Jak przejść od kultury bandaży do kultury troski o żywe zasoby?
  • Jak pielęgnować poczucie troski, szczególnie w medycynie, indywidualnie i zbiorowo?

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →