Pracownicy mają prawo do spożywania posiłków na swoim stanowisku pracy. Rząd Jean Castex opublikował w niedzielę 14 lutego w Dziennik Urzędowydekret otwierający tę możliwość na czas określony, od poniedziałku do sześciu miesięcy po ustaniu stanu zagrożenia zdrowia. Zgodnie z ustawą przyjętą 1 lutego stan zagrożenia zdrowia musi zakończyć się 9 czerwca, w przypadku braku przedłużenia.

Aby zachować dystans społeczny, restauracje i kawiarnie firmowe ograniczyły swoje możliwości przyjmowania. Jednocześnie chłód i zamknięcie kawiarni i innych restauracji zwiększa liczbę osób spożywających posiłki na terenie firmy.

Artykuł R. 4228-19 Kodeksu pracy naprawia zignorowany zakaz „Aby umożliwić pracownikom spożywanie posiłków w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy”. Dekret z 7 marca 2008 stworzył ten artykuł. Jak wspominałem Le Monde, w wielu firmach wewnętrzne regulacje nakładały ten sam środek.

„Dekret z 2008 r. Był odpowiedzią na problem złych warunków sanitarnych, wyjaśnił gazecie Régis Bac, szefowi