Obecnym napięciom międzynarodowym, zwłaszcza między Rosją a Ukrainą, mogą czasem towarzyszyć skutki w cyberprzestrzeni, których należy się spodziewać. Chociaż w związku z ostatnimi wydarzeniami nie wykryto jeszcze cyberzagrożenia wymierzonego w organizacje francuskie, ANSSI ściśle monitoruje sytuację. W tym kontekście wdrożenie środków cyberbezpieczeństwa i wzmocnienie poziomu czujności są niezbędne dla zagwarantowania ochrony na odpowiednim poziomie organizacji.

ANSSI zachęca zatem firmy i administracje do:

zapewnić prawidłowe wdrożenie podstawowych środków higieny IT przedstawionych w przewodnik po higienie komputera ; uwzględniać wszystkie najlepsze praktyki ich dotyczące rekomendowane przez ANSSI, dostępny na swojej stronie internetowej ; uważnie śledzić ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa wydawane przez Rządowe Centrum Monitorowania, Alarmowania i Reagowania na Ataki Komputerowe (CERT-FR), dostępny na jego stronie internetowej.