Pisanie artykułu naukowego nie jest intuicyjne, a zasady publikacji są często dorozumiane. Tak jednak budowane są badania, w kolektywie wspólnej wiedzy, która dzięki publikacjom jest stale poszerzana.  Bez względu na dyscyplinę, publikowanie jest dziś niezbędne dla naukowca. Z jednej strony uwidocznić swoją pracę i rozpowszechniać nową wiedzę, a z drugiej strony zagwarantować autorstwo wyników, pozyskać fundusze na badania lub rozwinąć zdolność do zatrudnienia i ewoluować przez całą karierę.

Dlatego MOOC „Napisz i opublikuj artykuł naukowy” krok po kroku odszyfrowuje zasady pisania i poszczególne etapy publikacji w międzynarodowych czasopismach dla doktorantów i młodych naukowców. Pierwszy MOOC z serii „Umiejętności międzydyscyplinarne w zawodach badawczych”, prowadzony przez Instytut Badawczy ds. Rozwoju i kierowany przez naukowców i nauczycieli-badaczy z Sieci Doskonałości w Naukach Inżynierskich we Frankofonii, daje im klucze do spełnienia wymagania wydawców naukowych.