Celem tego szkolenia wprowadzającego jest umożliwienie potencjalnym liderom projektów poznanie zasadniczych etapów tworzenia projektu, a przede wszystkim znalezienie kilku źródeł finansowania.

Jest skierowany głównie do projektów edukacyjnych i szkolnych. Więcej ogólnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak wykres Gantta, mapa myśli, wizje strategiczne, taktyczne i operacyjne, znajdziesz na naszych innych szkoleniach 🙂

Stosowana terminologia:

  • ruchliwość
  • harmonogram retro
  • Projekt Gantta
  • rozpowszechniać
  • kwalifikowalność
  • partnerstwo strategiczne
  • pobyt językowy i kulturalny

Zasoby zawarte w szkoleniu:

  • wysokiej jakości filmy, w tym „gadające głowy”, skomentowane prezentacje i pokazy slajdów…

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →