Uznanie niepełnosprawności

Pierwszy krok w uzyskaniu lub utrzymaniu pracy, gdy jesteś w sytuacji handicap, jest D 'uzyskać uznanie statusu pracownika niepełnosprawnego (RQTH). Ta ostatnia pozwala czerpać korzyści z obowiązek zatrudniania pracowników niepełnosprawnych (OETH) którym podlegają pracodawcy, zarówno prywatni, jak i publiczni, których zakład zatrudnia więcej niż 20 pracowników lub agentów (ustawa nr 2005-102 z 11 lutego 2005 r.).

La Żądanie RQTH należy złożyć w wydziałowym domu dla osób niepełnosprawnych (MDPH) na którym jesteś zależny:

Musisz wypełnić formularz wniosku o rentę inwalidzką (forma Cerfa n ° 15692 * 01) lekarz prowadzący wypełnia zaświadczenie lekarskie (Cerfa n ° 15695 * 01) za pomocą przewodnika po formularzach (Cerfa nr 52154 * 01) i przesyłasz lub przesyłasz te dokumenty do MDPH, wraz z dokumentem tożsamości i potwierdzeniem adresu.

Twoja prośba jest następnie analizowana przez zespół profesjonalistów (lekarzy, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, psychologów itp.), A Komisja Praw i Autonomii Osób Niepełnosprawnych (CDAPH) podejmuje decyzję i powiadamia Cię.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Covid-19: okres oczekiwania jest usuwany w przypadku niektórych przestojów w pracy