Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Debata na temat wyzwań transformacji ekologicznej i energetycznej
  • Identyfikuj kwestie klimatyczne, geopolityczne i gospodarcze.
  • Zidentyfikuj podmioty i zarządzanie na różnych poziomach transformacji energetycznej.
  • Krótko opisz działanie obecnego systemu energetycznego oraz zintegrowaną wizję systemu niskoemisyjnego odpowiadającego na wyzwania klimatyczne i zrównoważony rozwój.

Opis Projektu

W kontekście transformacji ekologicznej i energetycznej, uczynienie globalnego systemu energetycznego bardziej zrównoważonym jest poważnym wyzwaniem. Ta transformacja oznacza głęboką dekarbonizację naszych gospodarek w celu zapewnienia ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa energetycznego i sprawiedliwości. 

Jakich energii użyjemy jutro? Jakie miejsce w miksie energetycznym zajmuje ropa, gaz, energia jądrowa, odnawialne źródła energii? Jak zbudować niskoemisyjny lub nawet zeroemisyjny system energetyczny? Jak w tym rozwoju uwzględnić fizyczne, naturalne, technologiczne i ekonomiczne ograniczenia różnych źródeł energii? I wreszcie, jak pogodzić te ograniczenia z ambitnymi celami klimatycznymi? To są pytania, na które aktorzy

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →