BDES 2021: zacznij od sprawdzenia, czy dostarczysz wystarczających informacji na temat nadchodzących lat

Twoja społeczno-ekonomiczna baza danych (BDES) jest żywym narzędziem, które musi być regularnie aktualizowane.

Na początku każdego roku należy w szczególności upewnić się, że w BDES znajdują się informacje o nadchodzących latach. Rzeczywiście, w przypadku braku umowy zmieniającej częstotliwość, BDES jest prognozą na 6 lat firmy.

W związku z tym w 2021 r. Należy zawrzeć informacje o dwóch poprzednich latach (2020 i 2019) oraz roku bieżącym, a także prognozy na lata 2022, 2023 i 2024. Nie masz jednak obowiązku przechowywać w BDES danych dotyczących rok 2018.

BDES 2021: dostosuj się do kontekstu zdrowotnego

Pomimo odrodzenia się epidemii i jak najszybszego uogólnienia telepracy okresy informacyjno-konsultacyjne CSE nie zostały zmodyfikowane jak podczas pierwszego odosobnienia.

Dlatego konieczne jest dalsze organizowanie różnych obowiązkowych konsultacji i aktualizowanie BDES.

Konieczne jest również zapewnienie, aby wybierani urzędnicy mieli dobry dostęp do BDES. Jeśli BDES jest zdematerializowany i dostępny dla ...