Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Zrozum i wykorzystaj postulaty względności Einsteina
  • Poznaj historię nauk fizycznych
  • Modeluj sytuację fizyczną
  • Opracuj automatyczne techniki obliczeniowe, takie jak pojęcie dylatacji czasów trwania i skrócenia długości
  • Zrozum i zastosuj metodę rozwiązywania „otwartych” problemów

Opis

Ten moduł jest ostatnim z serii 5 modułów. To przygotowanie z fizyki pozwala skonsolidować swoją wiedzę i przygotować do wejścia na studia wyższe. Daj się poprowadzić filmom wideo, które przedstawią nieco historię nauki, szczególną teorię względności oraz pojawienie się pojęcia kwantyfikacji na początku XX wieku. Będzie to okazja do przyjrzenia się podstawowym pojęciom szczególnej teorii względności i fizyki fal z programu fizyki w szkole średniej, zdobycia nowych umiejętności, zarówno teoretycznych, jak i eksperymentalnych, oraz opracowania przydatnych technik matematycznych w fizyce.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  instytucje europejskie