Le telepraca wynosi 100% dla pracowników, którzy mogą wykonywać wszystkie swoje zadania zdalnie, przy czym bezpośrednia informacja zwrotna możliwa jest najwyżej jeden dzień w tygodniu, za Twoją zgodą, gdy pracownik wyrazi taką potrzebę.

Jednak od końca listopada 2020 r. Wykorzystanie telepracy uległo erozji. Minister pracy apeluje do firm o mobilizację, aby znaleźć taki poziom telepracy.

Rzeczywiście, telepraca jest sposobem organizacji, który umożliwia ograniczenie interakcji społecznych w miejscu pracy i podczas podróży z domu do pracy. Jego realizacja do działań, które pozwalają współuczestniczyć w zapobieganiu ryzyku zakażenia Covidien-19.

Przy jego realizacji konieczne jest uwzględnienie specyfiki organizacji pracy, dostosowanie sprzętu, zdefiniowanie zdalnego zarządzania. Nie zawsze jest to łatwe, szczególnie dla małych i średnich firm.

To właśnie w odpowiedzi na trudności napotykane przez te firmy Ministerstwo Pracy stworzyło ofertę „Cel telepracy”, aby wesprzeć VSE i MSP w organizowaniu kontynuacji ich działalności i wdrażaniu telepracy, a tym samym reagować na zalecenia zdrowotne.

Cel „Telepraca