Moja firma przekroczyła próg 50 pracowników, dlatego obliczę wskaźnik równości zawodowej. Należymy do SIU. Czy istnieją szczególne zasady w tym kontekście?

W odniesieniu do wskaźnika równości zawodowej i UES należy poczynić pewne wyjaśnienia dotyczące w szczególności ram obliczania i publikowania wyników.

Na poziomie obliczania wskaźnika w przypadku JES

W przypadku obecności UES, uznanego na mocy układu zbiorowego lub orzeczenia sądu, z chwilą ustanowienia CSE na poziomie UES wskaźniki są obliczane na poziomie UES (Kodeks pracy, art. D. 1142-2-1).

W przeciwnym razie indeks jest obliczany na poziomie firmy. Nie ma znaczenia, czy istnieje kilka zakładów, czy firma jest częścią grupy, obliczenia wskaźników pozostają na poziomie firmy.

O określeniu siły roboczej, która wymaga obliczenia wskaźnika

Indeks jest obowiązkowy od 50 pracowników. Jeśli Twoja firma jest częścią UES, próg ten jest oceniany na poziomie UES. Niezależnie od wielkości firm, które ją tworzą, siła robocza brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika to całkowita siła robocza w SIU.

O publikacji indeksu

Ministerstwo Pracy określa