Informacje, które należy przekazać pracownikom: delegowanie nie zawsze jest obowiązkowe

Niezależnie od wielkości Twojej firmy, pewne informacje muszą być wyświetlane w Twoim miejscu pracy.

Należą do nich:

niektóre dane kontaktowe: inspekcja pracy, lekarz medycyny pracy itp. ; zasady bezpieczeństwa: warunki dostępu i przeglądania jednolitego dokumentu oceny ryzyka, na przykład zakaz palenia; lub ogólne zasady prawa pracy: na przykład zbiorowe godziny pracy.

W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich, obowiązkowe wyświetlanie można w dowolny sposób zastąpić informacjami. Tak jest na przykład w przypadku kolejności wyjazdów na płatnych urlopach, w przypadku niektórych tekstów prawnych lub tytułów konwencji i umów obowiązujących w zakładzie.

W zależności od siły roboczej muszą być wyświetlane dodatkowe informacje, takie jak miejsce konsultacji z listą członków CSE (z 11 pracowników) lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, na przykład dane kontaktowe przedstawiciela ds. Molestowania seksualnego itp.

Aby nie popełniać żadnych błędów, Editions Tissot podsumowały te różne informacje i zaproponowały wybór między ich „obowiązkowymi publikacjami…