Ten odcisk został ostatnio zaktualizowany 21.

Właścicielem tej strony jest:

comme-un-pro.fr
.
Francja
E-mail: 
Numer telefonu:.

Prawny przedstawiciel(e) comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Generał

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Poniższe informacje są obowiązkowe zgodnie z prawem niemieckim.