Przedsiębiorczość społeczna to innowacyjne podejście, które łączy zasady biznesowe i cele społeczne, aby wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. HP LIFE, inicjatywa e-learningowa firmy Hewlett-Packard, oferuje bezpłatne szkolenie pt.przedsiębiorczość społeczna” pomoc przedsiębiorcom i profesjonalistom w zrozumieniu kluczowych koncepcji przedsiębiorczości społecznej i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do uruchomienia i prowadzenia odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa społecznego.

Biorąc udział w kursie HP LIFE „Przedsiębiorczość społeczna”, dowiesz się, jak identyfikować możliwości przedsiębiorstw społecznych, projektować zrównoważone modele biznesowe oraz mierzyć wpływ Twojej firmy na społeczeństwo i środowisko.

 Zrozumieć zasady przedsiębiorczości społecznej

Przedsiębiorczość społeczna opiera się na zestawie kluczowych zasad, które wyróżniają przedsiębiorstwa społeczne tradycyjne biznesy. Szkolenie „Przedsiębiorczość społeczna” HP LIFE pomoże ci zrozumieć te zasady i zastosować je w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym. Wśród głównych aspektów omawianych na szkoleniu są:

  1. Misja społeczna: Dowiedz się, w jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne umieściły misję społeczną w centrum swojego modelu biznesowego, starając się rozwiązywać problemy społeczne lub środowiskowe, jednocześnie generując dochód.
  2. Stabilność finansowa: Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa społeczne łączą stabilność finansową z celami społecznymi, równoważąc rentowność i wpływ społeczny.
  3. Pomiar wpływu: zrozum, jak ważne jest mierzenie społecznego i środowiskowego wpływu przedsiębiorstwa społecznego, i odkryj narzędzia i metody, aby robić to skutecznie.

 Uruchom i prowadź odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo społeczne

Szkolenie HP LIFE „Przedsiębiorczość społeczna” przeprowadzi Cię przez kluczowe kroki prowadzące do uruchomienia i prowadzenia odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa społecznego, obejmując takie aspekty, jak zdefiniowanie misji społecznej, zaprojektowanie modelu biznesowego, finansowanie i pomiar wpływu.

Biorąc udział w tym kursie, rozwiniesz umiejętności i wiedzę niezbędną do:

  1. Identyfikowanie możliwości przedsiębiorstwa społecznego: dowiedz się, jak wykrywać problemy społeczne i środowiskowe, którymi przedsiębiorstwo społeczne może się zająć, oraz oceniaj potencjał rynkowy swojego pomysłu.
  2. Zaprojektuj zrównoważony model biznesowy: opracuj model biznesowy, który łączy misję społeczną, rentowność finansową i wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę potrzeby interesariuszy i dostępne zasoby.
  3. Znajdź odpowiednie finansowanie: dowiedz się o źródłach finansowania specyficznych dla przedsiębiorstw społecznych, takich jak inwestorzy wpływowi, dotacje i pożyczki o wpływie społecznym, oraz dowiedz się, jak przygotować przekonujący wniosek o finansowanie.
  4. Zarządzanie i rozwijanie przedsiębiorstwa społecznego: Dowiedz się, jak radzić sobie z wyzwaniami charakterystycznymi dla przedsiębiorstw społecznych, takimi jak równoważenie celów finansowych i społecznych, rekrutacja i motywowanie pracowników oraz informowanie interesariuszy o swoim wpływie.

Biorąc udział w kursie „Przedsiębiorczość społeczna” HP LIFE, rozwiniesz umiejętności i wiedzę potrzebne do stworzenia odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa społecznego i zarządzania nim oraz wywarcia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. To szkolenie przygotuje Cię do sprostania wyzwaniom i wykorzystania wyjątkowych możliwości przedsiębiorczości społecznej, pozwalając Ci przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, jednocześnie rozwijając swoją karierę zawodową.