• Zdefiniuj komórkowych i molekularnych aktorów odporności wrodzonej.
  • Opisz mechanizmy prowadzące do eliminacji patogenów.
  • Wyjaśnij strategie patogenów przeciwko wrodzonemu układowi odpornościowemu.
  • Omów wpływ genetyki i mikroflory na wrodzony układ odpornościowy.
  • Przedstaw jego powiązania z ośrodkowym układem nerwowym i odpornością nabytą.

Opis Projektu

Odporność wrodzona działa jak pierwsza linia obrony i może niszczyć atakujące drobnoustroje i wywoływać stany zapalne, które pomagają zablokować ich atak, na kilka dni przed działaniem odporności adaptacyjnej. Podczas gdy odporność nabyta była w centrum zainteresowania badaczy w XX wieku, niedawno opisano wykrywanie egzogennych lub endogennych sygnałów zagrożenia, a także działanie wielu komórek. Ten MOOC opisuje aktorów i całą orkiestrę wrodzonej odporności na patogeny.