Stawka odszkodowania i dodatku z tytułu częściowej aktywności: system prawa zwyczajowego

W przypadku częściowej działalności płacisz pracownikom wynagrodzenie godzinowe w wysokości 70% ich wynagrodzenia brutto. Maksymalne wynagrodzenie za wyliczenie odszkodowania jest ograniczone do 4,5 SMIC.

Od 1 lutego 2021 r. Stawka godzinowa dodatku miała wzrosnąć do 60% wynagrodzenia referencyjnego brutto. Spadek ten odłożono na 1 marca. Tak więc stawka godzinowa dodatku pozostaje na stałym poziomie 70% do 28 lutego włącznie.

Przepis, który stanowi, że wypłacone odszkodowanie netto nie może przekraczać zwykłego wynagrodzenia godzinowego netto pracownika i stanowi, że odszkodowanie i wynagrodzenie netto należy rozumieć po potrąceniu składek i obowiązkowych składek potrąconych przez pracodawcę, stosuje się od 1 lutego. Ale jego wejście w życie jest również przesunięte na 1 marca 2021 r.

Do 31 stycznia 2021 r. Stawka godzinowa dodatku z tytułu częściowej aktywności zawodowej została ustalona na poziomie 60% wynagrodzenia godzinowego brutto danego pracownika w ramach 4,5 godzinowego wynagrodzenia minimalnego. Miał on wzrosnąć do 36% poprzedniego wynagrodzenia brutto pracownika od 1 lutego 2021 r.

Ale ze względu na sytuację ...