Układy zbiorowe: dopłaty za pracę wyjątkową w niedziele nie przysługują pracownikowi, który zwykle pracuje w tym dniu

W pierwszym przypadku pracownik odpowiedzialny za kasy w firmie meblarskiej pojmał sędziów z kilkoma prośbami dotyczącymi pracy w niedziele.

Chronologia wydarzeń przebiegała w dwóch etapach.

W pierwszym okresie, między 2003 a 2007 rokiem, firma nielegalnie uciekała się do pracy w niedziele, ponieważ nie było wtedy żadnego odstępstwa od odpoczynku niedzielnego.

W drugim okresie, od stycznia 2008 roku, firma znalazła się „w gwoździu”, gdyż skorzystała z nowych przepisów prawnych automatycznie upoważniających sklepy meblowe do odstąpienia od zasady odpoczynku niedzielnego.

W tym przypadku pracownik pracował w niedziele w tych dwóch okresach. Wśród swoich próśb poprosił o umowne dopłaty za wyjątkową pracę w niedziele. Układ zbiorowy dla handlu meblami (art. 33, B) stanowi zatem, że „ Za każdą wyjątkową pracę w niedzielę (w ramach odstępstw od zakazu prawnego) zgodnie z Kodeksem pracy wynagrodzenie za przepracowane godziny następuje na podstawie