Osoby podatne na Covid-19: 2 kryteria łączne, aby skorzystać z częściowej aktywności

Pracownicy podatni na zagrożenia, którzy stwarzają ryzyko rozwoju poważnej postaci zakażenia Covid-19, mogą zostać objęci częściową aktywnością, jeśli spełnią łącznie 2 kryteria.

Jeden z tych warunków jest związany ze stanem zdrowia lub wiekiem. Dekretem z 12 listopada 10 r. Przedefiniowano 2020 przypadków.

Pracownik nie może również w pełni korzystać z telepracy ani korzystać z następujących wzmocnionych środków ochrony:

izolację stanowiska pracy, w szczególności poprzez zapewnienie indywidualnego biura lub, w przypadku jego braku, organizację w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka narażenia, w szczególności poprzez dostosowanie godzin pracy lub ustanowienie ochrony materialnej; poszanowanie w miejscu pracy i w każdym miejscu, które osoba odwiedza podczas wykonywania czynności zawodowych, wzmocnionych gestów barierowych: wzmocniona higiena rąk, systematyczne noszenie maski chirurgicznej, gdy nie można uszanować fizycznej odległości lub w zamkniętym środowisku, przy czym maska ​​zmieniana co najmniej co cztery godziny i przed tym czasem, jeśli jest mokra lub wilgotna; nieobecność lub...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej