Płatny urlop: okres urlopu

W wielu firmach okres płatnego urlopu rozpoczyna się 1 maja, a kończy 30 kwietnia, a nawet 31 maja.

Dni, które nie zostaną wykorzystane po tej dacie, przepadają.

Są sytuacje, w których odroczenie jest dozwolone.

Aby się zorganizować, zorientuj się ze swoimi pracownikami, ile dni urlopu pozostało jeszcze do wykorzystania przed upływem terminu i zaplanuj urlop dla każdego z nich.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy wszyscy pracownicy mogli skorzystać z płatnego urlopu.

Jeśli pracownik uzna, że ​​nie mógł skorzystać z płatnego urlopu z Twojej winy, może dochodzić przed sądem pracy odszkodowania za poniesioną szkodę.

Płatny urlop: przeniesiony na inny okres

Jeżeli pracownik nie może skorzystać z urlopu z powodu nieobecności związanych ze stanem zdrowia (choroba, wypadek przy pracy lub nie) lub macierzyństwem (Kodeks pracy, art. L. 3141-2), jego urlop nie jest tracony, lecz odraczany.

W imieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pracownik, który nie mógł skorzystać z płatnego urlopu

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Czy mam prawo zwolnić z prawdziwej i poważnej przyczyny pracownika, który właśnie został ojcem?