Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Wiedzieć i zrozumieć, czym jest sieć FTTH i jaką rolę odgrywa światłowód
  • rozmieścić sieć FTTH (wewnątrz i na zewnątrz) do abonenta
  • Weryfikator wykonane łącza optyczne
  • Próbnik wydajność światłowodu

Opis

Sieć dostępowa FTTH (Fiber to the Home – Światłowód do abonenta) to sieć, w światłowodowy, wdrożony z optycznego węzła przyłączeniowego (lokalizacja sprzętu transmisyjnego operatora) do prywatnych domów lub lokali do użytku profesjonalnego.

Światłowód jest medium transmisyjne który ma niskie straty i szerokie pasmo w porównaniu z innymi mediami transmisyjnymi, takimi jak miedź lub radio. Właśnie dlatego optyczne sieci dostępowe FTTH stanowią obecnie najbardziej zrównoważone rozwiązanie do oferowania usług dla: bardzo duża prędkość na duże odległości.

Handel włóknami jest praktykowany w branży handlowej, biurach projektowych, a nawet w terenie.
W domena biznesowazainteresowane zawody to…

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  ANSSI ostrzega przed naruszeniem bezpieczeństwa Log4Shell