Od 15 czerwca 2021

Kiedy prawa CPF pracowników sektory należące do Ocapiat są niewystarczające, istnieje możliwość zwrócenia się o dodatkowe fundusze z OCAPIAT, aby móc sfinansować pozostałą część projektów szkoleniowych.

W niektórych przypadkach jest to nowość wdrożona od 15 czerwca 2021 r. a wkład współbudowlany przyznawany jest przez OCAPIAT (pod pewnymi warunkami)s).

Kogo dotyczy i na jakie szkolenie? Wszystkie firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników, Bez względu na sektor, muszą być członkiem OCAPIAT, będą mogli skorzystać z dofinansowania do: 100% pozostałej kwoty do wypłaty Na wszelkie certyfikaty kwalifikujące się do CPF (tytuły, dyplomy, świadectwa kwalifikacji zawodowych, CléA itp. ). Tylko firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników w branży spożywczej (i z wyłączeniem firm z sektora spedycji i eksportu owoców i warzyw oraz firm z sieci ośrodków gospodarki wiejskiej) będzie finansowany przez OCAPIAT do wysokości: 1 euro za świadectwo kwalifikacji zawodowej 800 1 euro za tytuł lub dyplom zawodowy 600 euro dla certyfikatów CléA i CléA Numérique

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Laminowanie: od hoteli po tworzenie stron internetowych, bez obaw