Bezpłatne szkolenie Linkedin Learning do 2025 roku

Projekty często kończą się niepowodzeniem z powodu braku zrozumienia oczekiwań interesariuszy. Analiza biznesowa może pomóc rozwiązać ten problem, identyfikując i wyjaśniając te wymagania na wczesnym etapie projektu. Ale analiza biznesowa to nie tylko identyfikacja potrzeb. Może również dostarczać rozwiązania i zapewniać płynną realizację inicjatyw. Celem kursu jest przedstawienie podstaw analizy biznesowej. Wyjaśnia zasady pracy analityka biznesowego, a także wiedzę i umiejętności potrzebne do pomyślnego pełnienia tej roli. Trener wyjaśnia również proces analizy biznesowej, na który składa się ocena potrzeb, identyfikacja interesariuszy, testowanie, walidacja i ocena końcowa. Każdy film wyjaśnia, dlaczego analiza biznesowa jest skuteczna i jak można ją wykorzystać do optymalizacji wydajności organizacji.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie→