Power BI to aplikacja do raportowania opracowana przez firmę Microsoft. Może łączyć się z wieloma źródłami danych i złączami, takimi jak ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML i JSON. Po nawiązaniu połączenia możesz przekształcić zaimportowane dane, a następnie wyświetlić je w postaci wykresów, tabel lub interaktywnych map. Dzięki temu możesz intuicyjnie eksplorować swoje dane i tworzyć raporty w postaci dynamicznych pulpitów nawigacyjnych, które możesz udostępniać online zgodnie ze zdefiniowanymi przez Ciebie ograniczeniami dostępu.

Cel tego kursu:

Celem tego kursu jest:

— Umożliwi Ci odkrycie pulpitu Power Bi, a także tych składników podrzędnych (w szczególności Edytora Power Query)

– Zrozumienie w praktycznych przypadkach podstawowych pojęć w Power Bi, takich jak pojęcie hierarchii i drążenia, a także zapoznanie się z wykorzystaniem narzędzi do eksploracji danych, takich jak drążenie wszerz

- Aby zapoznać się z różnymi domyślnie zintegrowanymi wizualizacjami (i pobrać nową spersonalizowaną wizualizację w AppSource) ...

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →